Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

ЗА КАНТОРАТА

Счетоводна  кантора „Апостроф Про ЕООД“ е с установени традиции в счетоводните услуги и развита многостранна дейност в редица профили на бизнеса: Търговията с хранителни и НЕхранителни стоки, Ресторантьорство, Хотелиерство, Организиране на мероприятия, Онлайн търговия, Външен и вътрешен транспорт, Производство, Туризъм, Строителство и ремонтни дейности, Студия за красота, Танцови формации и артисти, Свободни професи, Аптеки, Лекари, Стоматолози.

Постигнатите успехи и изграденият авторитет на кантората се дължат на: професионализма и предприемчивостта на амбициозния екип от счетоводители, на поддържането на поведение на изключителна коректност във взаимоотношенията с клиентите, на отговорността към поетите ангажименти, на индивидуалния подход, съобразен със спецификата на всеки казус и стремежа към успешното му разрешаване и финализиране, както и на оказването на пълна подкрепа в отношенията с различни административни структури.

Непрекъснат и динамичен е и процесът на собствено развитие и усъвършенстване, изразяващо се в умелото търсене, усвояване и използване на традиционни и нетрадиционни методи, и оригинални идеи и решения в процеса на работа, както и в постоянен стремеж и интерес към усвояване на актуални иновации.