Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

НОИ открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2019 г.

счетоводни услуги, пловдив, счетоводна къща, счетоводител, данъци, нап, декларация,регистрация, фирма

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание решение на Надзорния съвет на НОИ от 11 януари 2019 г. и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2019 г.


Крайният срок за подаване на предложенията за участие в процедурата е 15 февруари (петък) 2019 г.
Пълна информация за задължителните изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2019 г., данни за условията за финансиране на дейността, както и подробни указания за подготовката на предложението за нейното изпълнение, са публикувани на интернет страницата на НОИ в рубрика “Обезщетения”, раздел “Профилактика и рехабилитация”.

Източник: Национален осигурителен институт