Апостроф Про, Младост 9, 4000 - Пловдив

(+359) 895523542 office@apostrofpro.com

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

Задайте своя въпрос, като опишете казуса възможно най-детайлно и пососчите дали е свързан със счетоводно отчитане, персонал, данъчно облагане, социално осигуряване, биснес планиране, или друг казус, свързан с Вашата дейност, за да можем да Ви отговорим с конкретно решение.

Отговорите на въпросите не представляват официално тълкувание на Законодателството на Република България, и АПОСТРОФ ПРО не носи отговорност за щети и пропуснати ползи поради решения, взети на базата отговори, публикувани в настоящата секция. Запазваме си правото да не отговаряме на въпроси, свързани с отклонения от данъчното облагане, укриване на доходи и други дейности, забранени от Законодателството на Република България.